Nowe Legendy Gdańskie

Nowe Legendy Gdańskie – projekcje filmów z muzyką na żywo. Pokazy efektów pracy powstałej podczas warsztatów literacko-wizualno-muzycznych.

Nowe Legendy Gdańskie to projekt, który powstał ze współpracy CSW Łaźnia, Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć bazujących na kreowaniu polsko-litewskiego dialogu. Do projektu zaproszeni zostali artyści polscy i litewscy – Aukse Petruliene, Barbara Piórkowska, Tomas Dobrovolskis, Marcin Malinowski. Warsztaty z młodzieżą podzielone zostały na kilka etapów. Najpierw, wspólnie z Barbarą Piórkowską uczestnicy stworzyli nową wersje gdańskich legend. Następnie, podczas pracy z Aukse Petruliene legendy przybrały ona niecodzienną formę wizualną. Litewska artystka zapoznała młodzież ze stworzoną przez nią techniką – teatru psilikonowego. W ostatnim etapie projektu Nowe Legendy Gdańskie, warsztatach muzycznych z Tomasem Dobrovolskisem oraz Marcinem Malinowskim, uczestnicy pracowali nad utworami, które zaprezentowali w ramach pokazów w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku oraz w Arts Printing House w Wilnie.

  • Warsztaty literackie: Barbara Piórkowska
  • Warsztaty Teatru Psylikonowego: Aukse Petruliene, Darius Petrulis – dokumentacja filmowa oraz edycja
  • Warsztaty muzyczne: Tomas Dobrovolskis, Marcin Malinowski
  • Koordynatorki projektu z CSW Łaźnia: Agnieszka Kulazińska, Aleksandra Księżopolska, Jowita Buraczewska.
  • Koordynatorka projektu z TMWiZW: Bożena Kisiel
  • Nauczyciele-koordynatorzy Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku: Anna Warzecha, Emilia Karolewicz-Senczyszyn.